امروز    دوشنبه , 28/اسفند/1396   Monday , 19/March/2018  - 

تفاوت انتخابات در جمهوری اسلامی با سایر نظام های سیاسی

Share/Save/Bookmark

مشارکت سیاسی یکی از شاخصه های جامعه دمکراتیک و نوعی تظاهر علنی مردم برای سرنوشت جمعی خود است، میزان حضور مردم در پای صندوق رای یکی از شاخصه توسعه سیاسی در هر کشور و نمایشگر تعلق خاطر مردم به کشور و سرزمین خود است.

ملکشاهی خبر: مشارکت سیاسی یکی از شاخصه های جامعه دمکراتیک و نوعی تظاهر علنی مردم برای سرنوشت جمعی خود است، همچنین میزان حضور مردم در پای صندوق رای یکی از شاخصه توسعه سیاسی در هر کشور و نمایشگر تعلق خاطر مردم به کشور و سرزمین خود است، هرجامعه ای ادعای دمکراتیک بودن داشته باشد و نتواند مشارکت مردم را اعمال حاکمیت از طریق نهادهای مدنی و تشکل سیاسی فراهم کند ادعای دمکراتیک بودن و حاکمیت مردم حرف بی معنا خواهد بود.

سابقه انتخابات در دنیا به چندین دهه پیش برمی گردد، در این مدت میزان حضور مردم و تاثیر آنها بر حاکمیت جامعه خود دارای فراز وفرودهایی بوده است.

انجام انتخابات و تظاهر به حضورگاه به مانند یک نمایش جهت تائید قدرت حاکمیت انجام پذیرفته و گاهی نیز به صداقت جایگاه قدرت را تغییر داده است اما به هرحال نظام جمهوری اسلامی که تجربه نوینی از یک نظام سیاسی مردم سالار براساس قوانین الهی را به دنیا عرضه می کند، به توجه به بیانات امام خمینی(ره) در تفاوت این نظام با سایر نظام های دنیا و نیز تاکیدات مقام معظم رهبری در تبیین سبک زندگی ایرانی- اسلامی، می طلبد که تفاوتهای انتخابات در این نظام با سایر نظامهای جهان مورد واکاوی و رصد کارشناسان قرار گیرد و به حضور مردم رسانده شود تا هرکدام از افرادجامعه جایگاه و میزان تاثیر خود را در نظام سیاسی احساس نمایند.

اولین و بزرگترین تفاوت انتخابات در ایران اسلامی با نظامهای سرمایه داری دنیا در روح کلی حاکم بر انتخابات است، در سایر نظامها هدف بدست آمدن قدرت بصورت قانونی یا نمایشی از قانون بودن به هر نحو است در حالیکه انتخابات در نظام اسلامی براساس احساس تکلیف جهت بهبود زندگی مردم در مسیر الهی می باشد، یعنی هم کاندید این احساس را در خود می بیند که با یدست آوردن این منصب از نظام اسلامی می تواند کمک به بهبود زندگی مردم در جهت قرب الهی انجام دهد وهم رای دهنده با احساس تکلیف نسبت به جامعه اسلامی خود می خواهد در جهت حفظ رویه و وحدت جامعه و براساس وظایف دینی و شرعی خود این تکلیف را انجام دهد یعنی بدست آوردن قدرت در نظام اسلامی و سرمایه داری تفاوت بسیار گسترده با هم دارند و نیز نوع نگاه این دو نظام به رفاه اجتماعی و اقتصادی کاملا متفاوت است.

نظام سرمایه داری دنیا را و برنامه ریزی جهت این دنیا را هدف اصلی قرار داده و نظام اسلامی رفاه دنیا را جهت قرب الهی و سعادت اخروی ملاک قرار داده که تفاوت فاحش درایدئولوژی برنامه ریزی و استراتژی وجود دارد.

در اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به صراحت تفاوت دودیدگاه نظام اسلامی را در می یابیم که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی حاکم ساخته است و هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از وی سلب کند.

در یک انتخابات می توان افراد جامعه و دخیل در انتخابات را به چند دسته یا گروه تقسیم کرد و به تفاوت این گروهها در نظام اسلام با نظام سرمایه داری پرداخت: انتخاب شوندگان، انتخاب کنندگان و ناظران و متولیان امر انتخابات

در گروه انتخاب شوندگان یا کاندیداها در نظام سرمایه داری کسانی که دارای سرمایه بیشتر و جناح سیاسی قوی تر باشند مورد حمایت بیشتر قرار می گیرند، اما در نظام اسلامی با توجه به وصیت امام خمینی (ره) باید کسی مورد انتخاب قرار بگیرد که طعم فقر را چشیده باشد و متعهد به اسلام و وفادار به مردم باشد و در قول وعمل مدافع اسلام پابرهنگان زمین، اسلام مستضعفین، اسلام رنج دیدگان تاریخ، اسلام عارفان مبارزه جو و در یک کلام اسلام ناب محمدی باشد.

تفاوت اساسی در کاندیداها و برتری آنها در نظام اسلامی در این سخنان به وضوح مشخص است که نه تنها سرمایه در نظام اسلامی برتری نمی آورد، بلکه کسانی که طعم فقر را چشیده اند، می توانند مبارزانی عارف باشند که دل به دنیا نبسته اند.

از دیدگاه قرآن کریم، نه طایفه قوی و نه جنسیت دلیل انتخاب نمی باشد بلکه این تقوای الهی که نشانه برتری است.

از دیدگاه مقام معظم رهبری کسی مورد انتخاب قرار می گیرد که درد مردم و کشور را بداند، دنبال اشرافی گری نباشد، از فساد دور و مرزبندی صریح با دشمن داشته باشد؛ در حالیکه در نظام سرمایه داری هدف رسیدن به قدرت و در نهایت ثروت اندوزی است.

در بحث انتخاب کنندگان که رای دهندگان هستند، نیز تفاوت هایی بین معیار انتخاب کننده مسلمان با معیار یک انتخاب کننده غیرمسلمان و در جامعه غیراسلامی وجود دارد.

برای انتخاب کننده سرمایه داری، کسانی که بیشتر به منابع قدرت و ثروت نزدیکترند با توجه به بافت سیاسی کشورشان می توانند جهت تامین منافع دنیوی آنها قدمهای بیشتری بردارند درحالیکه معیارهای انتخابگر مسلمان چیزی غیر از ثروت و قدرت مطرح است. اولا حضور مردم در عرصه نظام اسلامی دارای جایگاه ویژه و سنگینی و اصل انتخابات بر همین امر استوار است که به صراحت می توان در فرمایشات امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری این حساسیت را درک کرد. همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند که برای مردم دوچیز مهم است: 1-حضور در انتخابات 2-درست انتخاب کردن و رای به نامزد اصلح، معیارهایی چون مسلمان بودن و پیرو ولی امر مسلمین، مبارزه گر با هوای نفس و شجاع در مقابل استکبار، انقلابی بودن، بصیر به مسائل روز جامعه و مدیر بودن و آگاه به قوانین و سرنوشت ساز بودن تصمیمات در جهت پیشبرد دنیای اسلام به سمت سعادت واقعی که همانا رضای خداوند است.

در بحث مجریان و برگزارکنندگان انتخابات نیز تقاوتهای عمده و اساسی در برگزاری انتخابات در نظام اسلامی با نظام سرمایه داری وجود دارد، هرچند شاید به لحاظ فناوری و نوع چیدمان صفوف رای دهندگان در یک نظام اسلامی شباهت با رای گیری های سایر نظامها وجود داشته باشد اما از همان اوایل ثبت نام کاندیداها جهت تصدی امور در بحث گزینش این افراد شورای نگهبان قانون اساسی با نگاهی تیزبینانه و مسئولانه نسبت به مردم و قانون اساسی کاندیداها را مورد رصد وبررسی قرار می دهد.

به فرموده مقام معظم رهبری، شورای نگهبان ارگانی مانند سایر ارگانها نیست بلکه اگر این شورا دقیق عمل کند دیگر نظام اسلامی خطر انحراف از دین را ندارد پس از عبور کاندیداها از فیلتر شورای نگهبان، مجریان برگزاری مسئول حراست از حق الناس می شوند. در سایر نظامها دولت برگزار کننده و ناظر انتخابات است که به راحتی می تواند اعمال نفوذکند درحالیکه در نظام اسلامی مردم برگزار کننده و دولت تامین کننده است، هیچ کس حق دخل وتصرف در آرای مردم را ندارد، این یک دشتور شرعی است و برای سایر نظامها غیرقابل درک است که تخطی از این حکم گناه است و بالاترین جرم برای یک کارگزار در حکومت اسلامی انجام دادن گناه واضح و تاکید شده است به فرموده مقام معظم رهبری رای مردم حق الناس است و رعایت این حق واجب شرعی است.

به هرحال در هر موقعیت باید یادمان باشد که ما برای احیای اسلام انقلاب کرده ایم و با پیروزی از احکام عالی اسلام و دستورات مقام عظمای ولایت، انشاءالله این انقلاب را به صاحب اصلیش تحویل دهیم.

انتهای پیام/

افزودن نظر


آخرین اخبار

اخبار پربازدید