امروز    پنجشنبه , 02/فروردين/1397   Thursday , 22/March/2018  - 

نقش خانواده در تحقق امنيت اجتماعي

Share/Save/Bookmark

ريشه بسياري از ناهنجاري هاي اجتماعي در کم توجهي و يا بي توجهي به ارزش هاي اصيل جامعه است .

به گزارش ملکشاهی خبر، اگر نقش ارزش ها در نظام هاي تعليم و تربيت جوامع بطور جدي مورد توجه قرار مي گرفت و خانواده و مدرسه و دانشگاه و ساير نهادهاي جامعه به شکل هماهنگ ارزشهاي اصيل و مورد توافق و قبول جامعه را تعريف ، شناسايي و مبناي عمل خود قرار مي دادند ، امروزه شاهد اين همه ناهنجاريهاي اجتماعي و ناامني و دل نگراني و قانون شکني نبوديم .
امروزه مسئله فراموش شدن ارزشها تنها متوجه کشورهاي اروپايي نيست ، بلکه همه کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه و عقب مانده را در برگرفته است .

با توجه به موضوعات فوق به جرات مي توان گفت يکي از مهمترين شيوه هاي کاهش ناهنجاري ها و تضمين امنيت اجتماعي ، تعليم و تربيت افراد جامعه براساس ارزش هاي مورد قبول و اصلي جامعه مي باشد وضرورت اين موضوع بوسيله صاحبنظران دنياي اسلام و غير اسلام همواره مورد تاييد و تاکيد قرار گرفته است .
در جمهوري اسلامي ايران تعليم و تربيت بر اساس ارزشهاي اعتقادي ، اخلاقي ، علمي ، فرهنگي ، هنري ، اجتماعي ، سياسي و اقتصادي استوار گرديده است .
شناخت و عمل به ارزش ها و هنجارهاي اصيل جامعه خود نظارتي را در بين افراد جامعه تقويت و بدين وسيله به کاهش ناهنجاريهاي اجتماعي و ارتقاء امنيت اجتماعي جامعه کمک خواهد کرد .
تحقيقات نشان داده است که در جوامع هر چقدر انسان ها در روابط اجتماعي و زندگي جمعي و رعايت اخلاقيات از ارزش ها و هنجارها فاصله بگيرند جوامع دچار آسيب و تهديدات اجتماعي جدي و به دنبال آن ناامني اجتماعي مي شوند و اما هر چقدر توجه به ارزشها و هنجارها و اخلاقيات از کانون ابتدايي و اصلي يعني خانواده تقويت شود و به جامعه و اجتماع و مراکز علمي و آموزشي و دانشگاهي نيز رسوخ و نفوذ پيدا کند اين جوامع در مسير پيشرفت در تمام ابعاد (سياسي ، امنيتي ، اقتصادي ، فرهنگي ، اجتماعي و .... ) گام بر مي دارند .
باتوجه به مطالب فوق چنين استنباط مي شود که دشمن پاشنه آشيل را يافته و با تمام قوا سعي در ضربه وارد کردن به ارزش ها ، هنجارها و باورها از طرق مختلف از قبيل ( نمايش انواع فيلم هاي مخرب و ويران کننده ، ترويج انواع مد و مدلهاي پوششي ، تغيير در زبان و محاورات روزمره و ...) را دارد.

اينجاست که نقش خانواده به عنوان کليدي ترين کانون در تقويت فرهنگ اصيل ارزش ها و هنجارها در جامعه اسلامي مي بايست پررنگتر از گذشته باشد زيرا کم رنگي نقش خانواده جاي خود را به هجوم فرهنگ هاي بيگانه و مخرب ارزش ها داده و نوجوان و جوان وقتي که سايه امن خانه و خانواده را احساس نکند به ناگزير به سايه ذلت بار فرهنگ ضد ارزشي و ناهنجاري هاي غرب پناه مي برد و اينجاست که ما روز به روز بيشتر شاهد ناامني اجتماعي و بروز و شيوع انواع آسيب ها و تهديدات اجتماعي در سطح جامعه خواهيم بود .

افزودن نظر


آخرین اخبار