امروز    چهارشنبه , 01/فروردين/1397   Wednesday , 21/March/2018  - 

جنگل سرآمد موهبت های الهی به نسل بشری است

Share/Save/Bookmark

نقش جنگل در جذب نزولات آسمانی و کنترل فرسایش خاک و در دهه اخیر کنترل پدیده ریزگردها به حدی برجسته و نمایان شده است که امنیت بستر حیات در گرو عملکرد حافظان حیات در امر حفظ و توسعه و احیای جنگل قرارگرفته است.

 

ملکشاهی خبر/ وحید میرزایی زاده/ کارشناس ارشد جنگل: جغرافیای طبیعی ایران در گستره اقلیم خشک بیابانی تا نیمه خشک دارای محدودیت های اکولوژیکی است و احداث قنوات و شبکه توزیع آب که میراث ملی کشورند نشان می دهد که در ایران از دیرباز موضوع آب با اهمیت بوده است و در قرن 21 که جهان با پدیده گرم شدن کره زمین مواجه شده است، توجه به رابطه جنگل ها و آب و توجه به رابطه جنگل و تعدیل دما، می تواند بخشی از الزامات تعیین رفتاری برای ادامه حیات نسل بشری تلقی شود.

جنگل و منابع طبیعی سرآمد موهبت های الهی به نسل بشری است و اشرف مخلوقات عالم باید این روز را به شکرانه در درگاه خالق یکتا سر فرود آرد. نقش جنگل در جذب نزولات آسمانی و کنترل فرسایش خاک و در دهه اخیر کنترل پدیده ریزگردها به حدی برجسته و نمایان شده است که امنیت بستر حیات در گرو عملکرد حافظان حیات در امر حفظ و توسعه و احیای جنگل قرارگرفته است.

روی سخن با حافظان حیات و جنگل دوستان  است که دل درگرو حفظ جنگل در گستره جغرافیای طبیعی ایران  اقلیم خشک بیابانی تا نیمه خشک دارند، آنان بدانند که ایران بزرگ با پنج ناحیه رویشی مشخص در مجموع چهارده و سه دهم  میلیون هکتار جنگل دارد و توان توسعه جنگل کشور نیز در حدود چهار تا پنج میلیون هکتار است. جنگل گوهر پوشش طبیعی است و حفاظت نگهداری از آن در این منطقه سخت جغرافیایی که نسبت پوشش جنگلی هرگز به بیش از 13درصد از مساحت آن نخواهد رسید، مأموریتی بسیار با اهمیت و سنگین است. بنابراین بدون مشارکت و همراهی مردم با ، هدف های حفاظت و توسعه و احیا قابل دستیابی نیست.

بی تردید انسان محور توسعه است و شایسته برخورداری از زندگی سالم، همراه با رفاه و هماهنگ با طبیعت است، اما باید به اصول مدیریت پایدار پایبند شد، گریزی جز پذیرش الزامات افزایش بهره وری نیست و این یادداشت از این جهت حایز اهمیت است  که میزان بهره برداری ها در هر صورت باید به تحمل اکولوژیکی هر ناحیه رویشی محدود شود.

سرمایه گذاری دولت در بخش جنگل نیز باید افزایش یابد، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز برای بهبود سرانه سبز، باید بیشتر بر روی سرمایه اجتماعی تکیه کند و مردم را برای مشارکت بیشتر در امر احیا و حفاظت از منابع جنگلی جلب نماید.

دستگاه های اجرایی نیز باید برای کاهش اثرات اجرای طرح و برنامه های خود در جهت حفظ بستر امنیت حیات باید به الزامات مدیریت یکپارچه تن دهند. همه آحاد مردم باید خود را در چارچوب تمهیدات پیشگیری از تبدیل خطرات محیطی به تهدیدات زیستی قرار دهند.

در بهره برداری مستقیم و غیر مستقیم از ارزش های خدمات اکوسیستمی باید مسئولانه از کارکردهای مختلف منابع جنگلی سود برد.

همه آحاد جامعه باید برای ترویج بهره برداری غیر مستقیم از جنگل تلاش کنند، تا استفاده از سایر کارکردهای جنگل اولویت پیدا کند.

در هر حال بهره برداری مستقیم از جنگل فاقد مزیت شده است و بدین ترتیب کسانی که دل در گرو حفظ و صیانت از جنگل ها دارند بدانند، حفظ و صیانت از جنگل ها در گرو ساماندهی بهره برداری های سنتی تعلیف دام و تأمین سوخت قرار دارد.

در آستانه آغاز بهار طبیعت عهد می بندیم که همیار طبیعت و جنگل هایمان باشیم.

انتهای پیام/

افزودن نظر


آخرین اخبار

اخبار پربازدید