امروز    دوشنبه , 07/اسفند/1396   Monday , 26/February/2018  - 

تاثیرگذاری انقلاب اسلامی بر جنبش‎ها و انقلاب‎های منطقه

Share/Save/Bookmark

انقلاب اسلامی ایران با ایجاد نظام جمهوری اسلامی بدیلی مترقی برای کشورهای مسلمان منطقه بوده و جذابیت و اثرگذاری آن بعلت تکیه بر داشته های درونی و ایدئولوژی برخواسته از متن فرهنگی ایران اسلامی است.

 

اختصاصی ملکشاهی خبر: انقلاب شکوهمند اسلامی ایران با حضور پرشور ملت بزرگ ایران به رهبری امام ملت و با تکیه بر ایمان مذهبی مردم به پیروزی رسید.

انقلاب ایران در دوره ای به پیروزی رسید که نوعی بن بست سیاسی و پذیرش نظم جهان شمول دوقطبی بر اذهان روشنفکران چیره شده بود.

انقلاب اسلامی نظم هژمونیک کمونیزم و لیبرال دموکراسی را به چالش طلبید و افقی جدید فرتروی کاوشگران و نظریه پردازان انقلاب گشود.

انقلاب اسلامی ایرن نه تنها در حوزه نظریات انقلاب، بلکه در عرصه عینی جنبش های اسلامی نیز تاثیرگذاری بی بدلیلی داشته که از آن به صدور انقلاب یاد می شود.

انقلاب اسلامی ایران بر عراق، لبنان، افغانستان، الجزایر، سوریه، بحرین و... اثر گذاشت.

جنبش حزب الله لبنان که عزت بخشیده به جوامع عربی و مثل سدی محکم در برابر رژیم صهیونیستی ایستاده، مولود انقلاب اسلامی است.

خیزش شیعیان عراق و بحرین و تحرک ملت های مسلمان در برابر حکام خودکامه نشان از اثرگذاری انقلاب عظیم ملت ایران دارد.

انقلاب اسلامی با مطرح کردن گفتمان مقاومت در منطقه رویکرد محاقظه کارانه حکام عربی را به چالش طلبیده است و به عنوان یک آلترناتیو اذهان جوانان کشورهای عربی را درگیر و جذب کرده است.

گفتمان سازی انقلاب اسلامی ایران با تاکید بر عناصر هویتی محلی وبومی اعتماد به نفس را به ملت های مسلمان تزریق و جوش و خروش در میان آنها پدید آورده است.

حتی می توان گفت بیداری اسلامی و سقوط حکام خودکامه و دست نشانده و تحت حمایت آمریکا در منطقه متاثر از گفتمان مقاومت و ایستادگی در برابر سلطه گران جهانی است.

انقلاب اسلامی ایران با ایجاد نظام جمهوری اسلامی بدیلی مترقی برای کشورهای مسلمان منطقه بوده و جذابیت و اثرگذاری آن بعلت تکیه بر داشته های درونی و ایدئولوژی برخواسته از متن فرهنگی ایران اسلامی است.

انقلاب اسلامی ایران با طرح اسلام سیاسی، مهمترین تحول در جوامع خاورمیانه را رقم زده و کماکان بعنوان گفتمانی جذاب و اصیل، ذهن های روشنفکران و اندیشمندان جهان و قلوب آزادی خواهان عالم را به چالش می طلبد.

افزودن نظر


آخرین اخبار