امروز    پنجشنبه , 03/اسفند/1396   Thursday , 22/February/2018  - 

اشعار کردی شاعر ملکشاهی در خصوص حماسه 9 دی

Share/Save/Bookmark

"عادل خانی" ، شاعر شهرستان ملکشاهی آخرین اشعارخود را در خصوص حماسه 9 دی به زبان محلی سرود.

به گزارش ملکشاهی خبر ، عادل خانی ، شاعر پرآوازه شهرستان ملکشاهی اشعاری در وصف حماسه 9 دی به زبان محلی را سرود.

بِسم الله وَ نامِ،   هزارو یَک اسم                                       ذات مُطلَقیِ،     نه روحَ و نَه جسم
ذات مُطلَقیِ،       کائِنات سازی                                       هَمجواره ناشت،     دَه بی نیازی
بچم اَل سَر وقت،   فتنه هَیشتاو هَشت                                  دُشمن را ایمَه،    هیچ نوع نقشَی نَیشت
هرچگ دَه آسیاو،   فتنه کرد آو دُول                                   بار شکستیِ،       هَه خوی گرتآو کُول
فتنه هَیشتاو هَشت،    فتنه گَر چوَ کِرد                                  نقشی خُنثی بُیو،      آبرو خُوی برد
تا حُکم هات ژَ لای،    فرماندی قُوا                                    تُوس فتنه گَر،        بردیم دَ هُوا
فتنه گَر دَ روژ     عاشورای حُسین                                    خُواس پایه و اساس     دین بَریگ ژَ بَین
سَیِدِ ژَ نسل       آل  پیغمبر                                            تا خُوَنی خُطبَی        دفاع ژَ کشور
سلسله مردم     چه جوان چه پیر                                       حَلقه اتحاد     بَسِن     چُیو زَنجیر
فتنه هَیشتاو هَشت    وَ خارج بَنُیو                                       دُشمن خیال کِرد     خَوی نقشه تَنُیو
نَزانس قدرت     بی همتای ایران                                       فتنه و فتنه گر     کُل کَرِه وِیران
آمریکا بانی    فتنه دنیاسَ                                               هر فتنه ها ژِیر   کاسه و نیم کاسه
کاسه و کُیوزَیله     کُتیم دَه سَریِ                                       تا دَیر نفس نَیگ      گُور پدره
اگر نَفس دا     نفسه وُریم                                              دایمَه سَی اَل دَس     وَ سَری خِریم
هایمِن دَه   روزگار خیله حساسِی                                       دِشمن نه خدا       و دینه ناسی
ملت و دولت    باید همکارو                                           چُوار چَمی را خاک      کشور هُوشیارو
ریشه ی فتنه گر ژَ بِن دِیم جارو
مَردم عزیز     اِیل غیرَت مَنِ                                          هَیشت سال دَ عرصه جنگِ تَن وَ تَن
اَر فِیر تاریخ        دلیری بِکَن                                         مَلکشای هَسِن       اِیل خَط شِکَن
پنج هزار بسیج    اسلحه وَ شان                                       اندازی یک تیپ    دَ اِل تشکیل دان
سیصدو هَشتا        شهید خُوَش نام                                   آزاده و جانباز       ما فوقِن ژَ عام
مَلکشای تقدیم      کِرد وَی نظامَه                                     امروز اِی حُرمَت     شأن و مقامه
ژَ سلحشوری      اُو دلاوری                                         نام اِی اِیله      برد تا رهبری
وَقتِی گروهک     حزب رجَوَی                                       وَ توپ و تانکَیل          پیشرفته قوی
خُواسن تعرض     بکن وَی خاکه                                     اِی اِیل غَیُور     جنگی چالاکه
یَه ی کار ساتِی   وَ دُشمن کِردن                                       تاریخ دُیوشگَی تا روژ مِردن
آفرین ژهَ تان       صد باری کَلا                                      چُیونا هان دَه خط بقیة الله
خُداوند ژَتان شَر بخَی دَه لا


افزودن نظر


آخرین اخبار