امروز    جمعه , 03/فروردين/1397   Friday , 23/March/2018  - 

عدم وجود ادارات و شعب بانکی در شهر مهر ملکشاهی

Share/Save/Bookmark

درمرکز بخش گچی شهرستان ملکشاهی هنوز ادارات و شعب بانکی مختلف دایر نشده اند.

به گزارش ملکشاهی  خبر،شهرک ها یا روستاها به عنوان بخش بزرگي از نظام اجتماعي و جمعيتي که در آن تعداد کثيري از عوامل انساني مولد سکونت دارند محسوب مي شوند؛ در روستاها عوامل و منابع ارزشمندي اعم از عوامل انساني و منابع طبيعي و اقتصادي به عنوان ذخاير استراتژيک کشور وجود دارند که در پيشرفت یک منطقه نقش مهمي ايفا مي کنند؛ براي جامعه اقتصادي ما بسياري از دستاوردهاي روستاييان نقش استراتژيک را می تواند داشته باشد.

شهر مهر مرکز بخش گچی شهرستان ملکشاهی با وجود ظرفیتهای بالای کشاورزی، دامداری ومنابع طبیعی، هنوز ادارات و شعب بانکی مختلف در آن دایر نشده اند و ساکنین مجبورند برای امور اداری و بانکی به مرکز شهرستان رجوع نمایند.

روستاها و مناطق کلک نقی، گل گل، سیرانه، اما، انجیر، بهرام آباد ومناطق وسیع عشایرنشین از توابع این بخش هستند و برای توسعه اقتصادی و کلی این منطقه ، وجود ادارات و بانک امری ضروری می باشد.

امید آن می رود که مسئولین برای جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها و رونق و عمران بخش گچی شهرستان ملکشاهی، اقدامات لازم را انجام دهند.

این بخش دارای روستاهای متعددی است که حمایت از ساکنان روستاها در هر منطقه مي تواند کمک شايان توجهي به تامين امنيت اجتماعي نموده و باعث کاهش حجم زياد ناملايمات اجتماعي گشته و منجر به کاهش پديده "مهاجرت روستا به شهر" شود.

ايجاد و راه اندازي کسب وکارها مانند کسب وکارهاي خانوادگي و گروهي در روستاها به دليل وجود پيوندهاي قوي اجتماعي و روحيه بالاي مشارکت و تعاون در روستاها بالاتر از شهرهاست؛ روحيه کار و تلاش و مسئوليت پذيري و التزام و تعهد به پيشرفت درميان جمعيت روستايي بيشتر از شهرنشينان وجود دارد؛ اما جوامع روستايي با معضل بيکاري به نوعي دست به گريبان هستند و ابعاد اين معضل، بخش‌هاي اقتصادي، اجتماعي فرهنگی و... را نيز متاثر ساخته است.

؛ اين معضل به عنوان يکي از مهمترين مشکلات اقتصادي و اجتماعي روستاها در ملکشاهی نیز مطرح مي‌باشد.

افزودن نظر