امروز    جمعه , 03/فروردين/1397   Friday , 23/March/2018  - 

تعامل غیرسازنده دولت با ملت

Share/Save/Bookmark

در نظام مردم سالار جمهوری اسلامی بایستی کلیه امور و مسائل و مشکلات با مردم در میان گذاشته شود نه اینکه غالب تصمیمات و سیاست های دولت در پشت پرده ها و محافل کوچک غالبا سرمایه دار اتخاذ شود.

 

اختصاصی ملکشاهی خبر: دولت ها همواره برای جلب نظر مردم و برای اخذ آراء آنها در برهه تبلیغات انتخاباتی، از هر نوع کانال ارتباطی با مردم و حضور در بین آنها برای ارائه تبلیغات استفاده می برند.

لکن بعد از تصدی کرسی ریاست به شکل بارزی از شور و شوق تعامل با ملت کاسته می شود.

اگر دولت های پس از انقلاب اسلامی ایران را در این مورد به خصوص بررسی کنیم می بینیم رفتار دولت های پس از انقلاب در مواجهه با ملت و میزان ارتباط با آنها در طول دوران ریاست جمهوری متغیر بوده است.

شرایط ابتدایی بعد از انقلاب و دوران جنگ تحمیلی اقتضائات خودش را داشت، سپس با چهار دولت مختلف کارگزاران، اصلاحات، اصولگرایان و تدبیر و امید در عرصه تصدی قوه مجریه مواجه می شویم .

قبل از بررسی میزان ارتباط دولت ها با مردم به نکته ای مهم در این راستا اشاره می گردد و آن نوع بینش سیاسی حاکم بر دولت هاست. بعد از انقلاب تفکرات سیاسی مختلفی در عرصه مدیریتی کشور ظهور کرد که غالب آنها تفکر لیبرالیستی بوده است. این نوع تفکر که از فردگرایی حمایت می کند به نوعی خود را در برابر تفکر پوپولیستی در نحوه مواجهه با مردم قرار می دهد.

پوپولیستی مد نظر لیبرالیزم به معنای عوام گرایی ، توده گرایی و ... است . به این معنا که توده مردم و جماعت، هیچ هویت اصیلی نداشته و تنها هویت اصیل را باید در فردیت انسانها جستجو کرد . این نوع تفکر به نوعی در تضاد با اجتماعات پرشور مردمی است که بسیاری از حماسه ها و افتخارات از بستر همین اجتماعات و همبستگی های جوامع انسانی شکل گرفته است.

دولت های نهم و دهم از دیدگاه اصلاح طلبان و مخالفین ، دولتی پوپولیستی قلمداد می شد و این انتقاد به دلیل حضور رییس جمهور وقت در بین مردم و تکثر دیدار های مردمی و ارتباط رسانه ای با مردم بوده است.

اگر اندک دقتی به نوع مواجهه دولت تدبیر و امید با مردم بیاندازیم خواهیم یافت که شخص رئیس جمهور که در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری یازدهم قول گزارش دهی صدروزه به مردم در برهه تبلیغات داده بود ارتباط بسیار ضعیفی با مردم برقرار کرده و قول مذکور جامه عمل نپوشیده است.

دولت تدبیر و امید ادامه تفکر مشترک کارگزارانی ها و اصلاح طلبان بوده و نوعی مشی لیبرالیستی بر گفتار و اعمال آنها غلبه دارد. مشکل اینجاست که تفکر لیبرالی در جامعه انقلابی ایران ناتوان از ایجاد حس مشترکی در بین مردم است .

کارنامه دولت یازدهم در مواجهه با مردم و ارتباط و اطلاع رسانی کارنامه ضعیفی بود و دولت دوازدهم بایتس ارتباط بیشتری با مردم و اصحاب رسانه برقرار کند.

در نظام مردم سالار جمهوری اسلامی بایستی کلیه امور و مسائل و مشکلات با مردم در میان گذاشته شود نه اینکه غالب تصمیمات و سیاست های دولت در پشت پرده ها و محافل کوچک غالبا سرمایه دار اتخاذ شود.

مشی رهبر معظم انقلاب در مواجهه مردم یک الگوی زیبا و روشنگر است. حضرت آقا کلیه مسائل ریز و کلان مملکتی و سیاست های کلان را با صراحت و صداقت تمام با مردم در میان گذاشته و حقیقتا مردم را ولی نعمت انقلاب می داند . این است رمز محبت مردم به ایشان و نفوذ معنوی عمیقی که در بین ملت قهرمان ایران دارد .

دیگر سیاست مداران نیز بایستی با الگوقرار دادن سیاست اصیل اسلامی و انقلابی و ارتباط قوی با مردم و با مقابله با غلبه جریانات لیبرال و نئولیبرال که سرمایه های اجتماعی را تضعیف خواهد کرد؛ به سمت اصلاح امور و رونق اقتصادی از بستر اقتصاد درون زا و پویا و حمایت از تولید داخل حرکت کنند تا شاهد رشد و توسعه روز افزون ایران انقلابی بوده و شتاب بیشتری در مسیر آرمانهای والای انقلاب حاصل گردد.

افزودن نظر